Rákocziho (Rákociho) dub

rakociho dub na jar 2023 - pohľad na strom a kryté sedenie

Popis chráneného stromu

Krásou Slovenska je aj chránený strom Rákociho dub, ktorý sa nachádza na periférii Strážovských vrchov v dedine Podlužany na Slovensku. Presný vek dubu nie je známy.

Rákociho Dub a František II. Rákoci

František Rákoci, vodca protihabsburského povstania, podľa historických dokumentov často trávil čas pri tomto dube na prelome 17. a 18. storočia. Pod jeho korunou našiel útočisko pred slnkom, keď rozhodoval o taktike a pôsobení vojenských akcií. Dokonca aj s vojskom sa pod dubom zhromažďoval, čo pridáva na jeho výnimočnosti.

Obľúbený cieľ turistov

Podlužiansky dub je miestom, ktoré si obľúbili nielen miestni obyvatelia, ale aj turisti. Z obce vedie k nemu príjemná vyznačená trasa, ktorá láka na prechádzku prírodou. Zaujímavosťou je, že aj napriek tomu, že sa nachádza na Slovensku, je tento dub obľúbený najmä u turistov z Maďarska. Návštevníci často zastavia svoje autobusy v Podlužanoch a podniknú výlet k tomuto dubu, ktorý je pre nich historickou pamiatkou a symbolom rodáka Františka Rákociho.

Hrdosť obyvateľov a ochrana dubu

Miernou hrdosťou miestnych obyvateľov je aj skutočnosť, že v roku 2016 prihlásili tento dub do celoslovenskej súťaže Strom roka. Hoci sa nedostal do európskeho finále, miestni obyvatelia pokladajú tento dub za najkrajší na Slovensku. Pretože je chránenou pamiatkou, o jeho starostlivosť sa starajú odborníci.

Tento dub má vedecko-výskumný, náučný a kultúrno-výchovný význam. Má pozoruhodný vysoký vek, mohutný vzrast, estetický vzhľad s historickou spojitosťou a Rákociho povstaním. Patrí do ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie a je chránený podľa §49 ods.5 zákona – územie v okruhu 15m od kmeňa chráneného stromu.

Tento dub letný (quercus robur L.) bol vyhlásený za chránený v roku 1996 a infomačná tabuľa z roku 2007 hovorí, že:

  • vek dubu 325 rokov
  • priemer koruny 21 metrov
  • obvod kmeňa – 433 centimentrov
  • výška stromu – 17 metrov

Dub sa nachádza na zelenej turistickej značke a v jeho blízkosti je umiestnený piknikový krytý stôl a sedenie a ohnisko. Okolité polia často hostia srny.

Pod informačnou tabuľou je doplnená báseň (zrejme) nejakého nadšenca ktorá znie:

“Na kraji lesa stojí strom, 
veliký je ako dom.

Stojí tam sám opustený,
všade vôkol, polia, stromy.

Pod ním stôl aj dve lávky,
je to ako z rozprávky.

Nie je to však ďaleko,
uhádnite čo je to”

Celkovo je to miesto blízko civilizácie, blízko hlavnej cesty, čiže sa ľahko dopravíte autom a potom cca 1km (od cesty Krásna Ves – Podlužany pri zastávke za odbočkou Zlobiny) chôdze medzi hájikmi po lúke. Za 10 minút miernym svahom ste tam. Je to vhodné aj pre deti. Je tam čistinka na hranie, kryté sedenie a ohnisko. Celkovo pekné miesto pod lesom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *