Registrácia

Nezabudnite si pred Registráciou prečítať platbu za prenájom priestoru /členské/. Aj výhody, propagáciu vašich inzerátov spojené z členstvom na stránke. /POZRI – platba za členské/ Registrácia je na 12 mesiacov, čiže od dňa registrácie plynie doba 12 mesiacov.
Vypíš registračný formulár, použivateľské meno bez diakritiky
Usernames cannot be changed.