Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany a spracovania osobných údajov (GDPR)


Webstránka www.krasaslovenska.sk musí pre poskytnutie svojich služieb spracovávať osobné údaje. Súhlasom s obchodnými a podmienkami používania potvrdzujete, že ste si prečítali a porozumeli im rovnako ako i týmto pravidlám ochrany a spracúvania osobných údajov vrátane toho, ako a prečo používame vaše údaje. Ak nechcete, aby sme zhromažďovali alebo spracovávali vaše osobné údaje spôsobom popísaným v týchto podmienkach a pravidlách, nemali by ste naše služby ďalej používať.

Nie sme zodpovední za obsah alebo dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov, alebo praktík našich členov a webových stránok hostovaných prostredníctvom našich služieb.

Naša spoločnosť šifruje prenášané údaje pomocou technológie SSL (secure socket layer technology).

Aké osobné údaje zbierame

Pri prevádzkovaní stránky a registrovaní predajcov zhromažďujeme  vaše osobné údaje niekoľkými rôznymi spôsobmi. Aj keď máte často možnosť rozhodnúť sa, aké údaje chcete poskytnúť, pre využitie niektorých služieb môžu byť určité osobné údaje povinné.

Registrácia a nastavenie profilu inzerenta

Pre používanie služieb ako inzerent na stránke musíte poskytnúť platnú e-mailovú adresu a názov používateľského mena priradený k vášmu profilu, ktorý si môžete vybrať a ktorý reprezentuje vašu identitu na stránke ako inzerent. Názov priradený k vášmu profilu sa verejne zobrazí a je pripojený k vašej aktivite na stránke.

Služby na stránke

Ako súčasť procesu služby na stránke uľahčuje zdieľanie údajov medzi dvomi členmi zapojenými do transakcie, ako napríklad meno a priezvisko, dodacia adresa, fakturačné údaje, telefón a údaje o platbe.

Zákazník, ktorý má záujem o váš inzerát, službu, jednoducho osloví inzerenta kontaktným formulárom pri inzeráte.

Očakávame, že budete rešpektovať súkromie člena, ktorého údaje ste dostali. Máte obmedzenú licenciu na používanie týchto informácií iba pre komunikáciu súvisiacu so stránkou krasaslovenska.sk. Naša Spoločnosť neudeľuje licenciu na používanie informácií na nevyžiadané obchodné správy alebo neautorizované transakcie. Bez výslovného súhlasu nesmiete pridávať žiadneho člena do vášho e-mailu alebo fyzického mailing listu a inak používať alebo ukladať jeho osobné údaje.

Práva používateľov

Práva súvisiace s vašimi údajmi sú napríklad:

prístup k dátam a prenosnosť (vrátane práva na získanie kópie vašich osobných údajov, ktoré ste poskytli našej spoločnosti  prostredníctvom vašich nastavení);
korekcia údajov (vrátane možnosti aktualizovať vaše osobné údaje, v mnohých prípadoch prostredníctvom nastavení);
vymazanie údajov (vrátane práva na vymazanie vašich osobných údajov v našej spoločnosti s výnimkou informácií, ktoré si musíme ponechať);
odstúpenie od súhlasu alebo námietky voči spracovaniu.

Môžete sa rozhodnúť odstúpiť od vášho súhlasu na spracovanie vašich údajov kedykoľvek tak, že zatvoríte svoj účet prostredníctvom nastavení účtu a odoslaním e-mailu na adresu naseslovenskosk@gmail.com s požiadavkou na odstránenie vašich osobných údajov s výnimkou informácií, ktoré sme povinní zachovať (napríklad, ak sa od nás vyžaduje, aby sme uchovávali vaše údaje za účelom vyhovenia platným zákonom o daniach / príjmoch). Pokiaľ budeme mať legitímne dôvody na pokračovanie v spracovávaní, alebo ak to bude potrebné z právnych dôvodov, môžeme žiadosť o zmazanie údajov zamietnuť.

Zoznam zbieraných osobných údajov

Zaregistrovaní členovia, predajcovia

  • Meno a priezvisko
  • Používateľské meno
  • Adresa
  • Telefon
  • Email

Záverečné ustanovenia

1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.

2. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

3. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05. 2018.