Rímsky nápis na skale v Trenčíne

Nápis na skale v tN

Podrobnosti lokality Rímsky nápis na skale v Trenčíne

Jedným zo symbolov Trenčína je rímsky nápis na hradnej skale. Je vytesaný do hradného brala pod Brezinou v Trenčíne a  predstavuje jednu z mála rímskych písomných zmienok na sever od Dunaja. Pochádza z roku 179 po Kr. a ide o najvýznamnejšiu rímsku epigrafickú pamiatku v strednej Európe na sever od Dunaja zachovaná na svojom pôvodnom mieste.

Nápis spomína osadu Laugaricio, ktorou sa pravdepodobne myslí osada na území dnešného Trenčína alebo v jeho bezprostrednom okolí. Nápis na hradnej skale hlása víťazstvo nad germánskymi Kvádmi a v preklade znamená: Víťazstvu cisárov a vojska, ktoré sídlilo v Laugariciu, v počte 855 vojakov II. Légie dal zhotoviť M. V. Maximianus, legát II. Pomocnej légie.

Na jar roku 180 po smrti cisára Marca Aurelia uzavrel Commodus s Germánmi mier a rímske oddiely sa z barbarika stiahli. Rímsky nápis v centre Trenčína je možné vidieť iba z reštaurácie alebo z terasy Hotela Elizabeth (bývalý hotel Tatra).

Pôvodne bola pravosť nápisu spochybňovaná rôznymi odborníkmi. Identifikáciu legáta Marca Valeria Maximiana, ako aj pravosť nápisu na hradnej skale, potvrdil nález v lokalite Zána v Alžírsku. V polovici 20. storočia tu bol objavený podstavec sochy bývalého miestodržiteľa M. V. Maximiana s votívnym nápisom opisujúcim jeho bohatú kariéru v rímskej armáde. Práve v tomto opise sa spomína epizóda z jeho života, počas ktorej bol veliteľom rímskych oddielov, ktoré prezimovali v osade Laugaricio v zadunajskom barbariku. Presné datovanie nápisu umožnil jednak nález zo Zány, a tiež samotný text nápisu.

Archeologickým výskumom v roku 2011, ktorý prebiehal priamo pod nápisom počas rekonštrukcie hotela Elizabeth, sa podarilo zistiť, že tento nápis bol situovaný nad riekou vo výške približne desať metrov nad hladinou Váhu, ktorý v tom čase pretekal priamo pod hradnou skalou. Pravdepodobne bol viditeľný z väčšej diaľky každému, kto sa plavil po rieke.

Rímsky nápis mal vo vzťahu k nepriateľským germánskym kmeňom skôr symbolickú funkciu ako obsahovú. Symbolika nápisu je vo vyjadrení prítomnosti rímskych vojsk na tzv. germánskorímskej bojovej línii a nároku Rimanov na túto krajinu. Takéto nápisy sú známe z viacerých oblastí, ktoré boli v období vytesania nápisu hraničnými vojnovými krajinami.

Presné znenie nápisu

VICTORIAE

AVGVSTORV(m)

EXERCITVS QVI LAV

GARICIONE SEDIT MIL(ites)

L(egionis) II DCCCLV

(Marcus Valerrius)

MAXIMIANVS LEG(atus) LEG(ionis) II AD(iutricis) CVR(AVIT)F(aciendum)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *