Zámocký park Motešice

Zámocký park Motešice

Popis lokality Zámocký park Motešice

V Horných Motešiciach sa nachádza pri kaštieli aj historický park. Žiaľ, v minulosti bol narušený jednak umiestnením nevhodných stavebno-technických prvkov na ploche parku, ako aj komunikáciou, ktorá ho teraz rozdelená na dve časti.

Časť pri kaštieli je skoro úplne zdecimovaná výstavbou futbalového ihriska a krytej jazdiarne. Zostali v nej iba dva exempláre ľaliovníka Uilipánokvetého (Liriodendron tulipifera), jeden exemplár ginka dvojlaločného (Ginkgo biloba), jeden exemplár drezovca trojtrňového (Gleditsia triacanthos), pôvodne tu bol aj jeden exemplár škumpy vlasatej (Cotinus coggygria) v stromovej forme, ale žiaľ je už zlikvidovaný.

V ďalšej časti parku, vľavo od cesty, porasty nadobudli časom charakter lesa. Zachovalá vysoká zeleň poukazuje na to, že centrum Motešíc v minulosti tvorilo ucelenú jednotku parkovej zelene. Rozdelenie parkového areálu na plochy rôznych užívateľov vylúčilo možnosť jeho komplexnej rekonštrukcie. Preto do rekonštrukcie sa pojala iba ucelená časť s vodnou nádržou po ľavej strane cesty do Motešíc. V tejto časti sa urobila druhová a zdravotná asanácia stromov a vyčistil sa park, obnovili sa chodníky, mosty cez potok a osadili sa lavičky.

V parku sa nachádza aj kaštieľ. Súčasný kaštieľ  bol vybudovaný v renesančnom slohu okolo roku 1620. Kaštieľ, ako to bývalo v tej dobe obvyklé, vznikol pôvodně ako opevnený. Do kaštieľ sa skôr vstupovalo po padacom moste cez dnes už zasypanú priekopu, renesančnou bránou a ďalej cez nádvorie. V 2. polovici 18. storočia došlo k neskoro baroknej prestavbe, při nej bol kaštieľ zvýšený o poschodie a v severnom krídle vznikla kaplnka Panny Marie, ktorá bola dokončená v roku  1792 už v klasicistickom slohu. Súčasťou zámockého areálu bol rozľahlý park so vzácnými drevinami a rybníkom. Výrazné zmeny vo vlastníctve rodu Motešických nastaly koncom 19. storočia.

V roku 1881 mal ich motešický majetok v zástavě gróf  Július Zamojski a potom ho získal gróf Oliver Seldern-Grosvin. Jeho syn Peter Seldern-Gosvin dal v roku 1923 část pozemkov v Horných Motešiciach do prenájmu vojenské správe a neskôr časť majetku predal.

Park je síce plochou pomerne malý, ale stačí na nedeľnú prechádzku hlavne počas horúčav, alebo v jeseni keď je fotogenický. Je tam na dedinské pomery pekná sieť chodníkov so spevnenou plochou, takže s kočíkom, odrážadlom, či bicyklom sa dá krásne prejsť. Takisto sú tam smetné koše a osvetlenie – chválim. Najzaujímavejšia je dominanta parku – jazierko, ale aj pekné dreviny ako to už v zámockých parkoch býva.
Škoda, že cesta a ihrisko narušilo celistvosť parku, pretože najcennejšie dreviny boli pravdepodobne tam – okolo zámku. Zostali tam už len sekvojovec, ginko, či ľaliovník. Ešte väčšia škoda ako narušenie pôvodného parku je obsadenie zámku armádou. Dedina tak prišla o “zdroj” turizmu a my o krásnu stavbu, ktorú nevieme obdivovať cez 3m vysoký, hnusný plechový plot.

Ak prejdete park, môžete ísť cez zadnú zrekonštruovanú bránu vzadu. Príjemnou cestou cez hájik prídete až k letohrádku na malom kopčeku. Chodník je zreteľný, vyhodený a lemovaný potôčikom.

2 thoughts on “Zámocký park Motešice

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *