Trenčiansky hrad

Trenčiansky hrad

Popis lokality Trenčiansky hrad

Národná kultúrna pamiatka hrad Trenčín je súčasťou Trenčianskeho múzea. Jeho dejiny siahajú do 10.-11. storočia, pričom prvá písomná zmienka siaha do roku 1113. Bol súčasťou línie pohranič-ných opevnení uhorského štátu, pričom strážil dôležité brody na rieke Váh a karpatské priesmyky, cez ktoré prechádzali obchodné cesty, spájajúce oblasť severného Uhorska a stredoslovenských banských miest s Čechami, Moravou, Sliezskom a Poľskom. V ďalších storočiach sa stal sídlom pohraničného komitátu, kráľovskej a neskôr šľachtickej župy. Jeho najvýznamnejším obdobím je panovanie oligarchu Matúša Čáka. V roku 1780 hrad vyhorel a ako zrúcanina bol dominantou Trenčína až do polovice 20.-teho storočia, kedy sa začala rekonštrukcia.

V areáli Trenčianskeho hradu sú nasledovné objekty a v nich aj zaujímavé expozície:

 • Kasáreň
 • Letná veža
 • Ľudovítov palác
 • Matúšová veža
 • Barborin palác
 • Zápoľského palác
 • Južné opevnenie
 • Studňa lásky
 • Delová bašta
 • Rotunda
 • Hladomorňa

Exteriér

Areál Trenčianskeho hradu pozostáva z charakteristického súboru hradných palácov s dominujúcou Matúšovou vežou, ku ktorej priliehajú reprezentačné gotické paláce – Matúšov, Ľudovítov, Barborin, a kaplnka. Na nádvorí sa zachovali základy predrománskeho karnera a pozostatky kruhovej rotundy, ktorá zanikla pravdepodobne začiatkom 15. storočia. Budovy v dolnej časti hradu charakterizovala predovšetkým obranná a hospodárska funkcia. Dominuje tu delová bašta pristavaná ku kaplnke a zvyšky hospodárskych budov a mlyna, ktoré sa archeologicky zistili a v základoch vyznačili. Na nádvorí sa zachovala povestná Studňa lásky, ktorú však napriek povesti začali hĺbiť Katzianerovi vojaci okolo roku 1557 a dokončili ju v rokoch 1564 – 1570 (podľa iných prameňov studňu vykopali trenčianski poddaní). Na Matúšovej veži je kvádrovanie zo 14. storočia.

Interiér

Priestory Matúšovej veže dokumentujú bývanie šľachty z polovice 11. storočia, neskôr goticky upravené a sprístupnené novým schodišťom, ktoré koncom 13. storočia pristavali k staršej budove. Interiér Barborinho paláca a delovej bašty má moderne rekonštruovaný klenbový systém. V priľahlých palácoch je inštalované lapidárium kamenných architektonických článkov, nájdených v sekundárnej polohe počas pamiatkovej obnovy. Zvyšky palácov s nástennými maľbami z obdobia gotiky a renesancie. Postupne sa rekonštruujú ďalšie interiéry a sprístupňujú v nich jednotlivé expozície.

Kontakt Trenčiansky hrad:

Adresa: Trenčín, Matúšova 75/19, 912 50

Tel: 032/743 56 57

Web: www.muzeumtn.sk

Email: drahomira.salihbegovic@muzeumtn.sk

Facebook: Trenčiansky hrad

Otváracie hodiny Trenčiansky hrad:

Otváracie hodiny

Vstupné Trenčiansky hrad:

Vstupné

Fotogaléria Trenčiansky hrad

Autor fotografií: Facebook Trenčiansky hrad

Ako sa dostať k Trenčiansky hrad

Okres: Trenčín ( Trenčiansky kraj)

GPS: N 48.89426575309788, E 18.04471691111013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *