Geografický stred Európy – Kremnické Bane

geografický stred Európy - Kremnické Bane

Popis lokality geografický stred Európy - Kremnické Bane

Slovenským geografickým stredom Európy je stred veže Kostola sv. Jána Krstiteľa niekoľko kilometrov nad obcou Kremnické Bane neďaleko Kremnice. Slovensko je tak jedným z viacerých európskych krajín, kde sa nachádza údajný stred Európy. Slovenský stred Európy sa je označený na kamennom bloku, v ktorom sú osadené tabule pripomínajúce medzníky slovenskej histórie: vznik Slovenskej republiky zaznamenaný prijatím Deklarácie o zvrchovanosti SR v NR SR a prijatím Ústavy SR.

Stred Európy je prístupný autom, autobusom aj vlakom. Turistickí nadšenci sa k nemu dostanú z Kremnice aj peši. Výlet pri geografický stred Európy sa tiež dá spojiť s návštevou priľahlého kostola, alebo je možné vyjsť na neďalekú vyhliadku.

História vzniku kostola je spojená s baníckou činnosťou v kremnickej lokalite. Banícke obce Kremnické Bane, Horný a Dolný Turček, Kunešov a Krahule mali v čase výstavby len malý počet obyvateľov, preto nemali možnosť postaviť si v každej obci vlastný kostol. Práve preto bol aj s pravdepodobnou podporu mesta Kremnica postavený  spoločný kostol.

Umiestnili ho tak, aby k nemu z každej obce bola približne rovnaká vzdialenosť. Pôvodne išlo o drevený kostolík, neskôr románsku kaplnku, ktorá postupne prestala postačovať a bola prestavaná na kostol v gotickom slohu. Dlhé storočia slúžil ako jediný farský kostol, ktorý spájal malé dediny. Postupným rastom počtu obyvateľov si v obciach začali stavať vlastné kostoly. Kostol sa dodnes zachoval ako trojloďová halová stavba s axiálnou vežou.

Stred Európy, alebo geografický stred Európy, môže byť určený rôznymi metódami, a preto existuje viacero miest, ktoré boli v rôznych časoch a na základe rôznych kritérií označované za stred Európy. Poloha stredného bodu Európy závisí od toho, ako sa definujú hranice Európy, čo môže zahŕňať alebo vylučovať určité ostrovy a vzdialené teritóriá.

Niekoľko krajín má oblasti, ktoré boli vyhlásené za geografický stred Európy:

Litva pri Purnuškės blízko Vilniusu má pamätník, ktorý tvrdí, že je to geografický stred Európy. Podľa výpočtov Francúzskeho národného geografického inštitútu sa tu nachádza stred Európy.

Slovensko má tiež miesto, ktoré sa niekedy považuje za stred Európy, nachádzajúce sa v Kremnických Baniach.

Poľsko má bod v malom meste Suchowola, ktorý bol tiež považovaný za stred Európy.

Ukrajina v súčasnosti tvrdí, že dedina Dilove v Zakarpatskej oblasti je geografickým stredom Európy na základe meraní Rakúsko-Uhorského geografického úradu z 19. storočia.

zdroj foto: Stred Europy 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *