Poštová známka EUROPA 2024 – Fauna a flóra tatranských plies

poštová známka europa slovensko tatry v hodnote 2,1€

Dňa 26. apríla 2024, Slovenská pošta, a.s., predstavila novú poštovú známku “EUROPA 2024: Fauna a flóra tatranských plies” s nominálnou hodnotou 2,10 €. Toto vydanie je venované kráse a biologickej diverzite tatranských plies, zdôrazňujúc ich unikátnu flóru a faunu. Známka je výsledkom precíznej práce a zároveň svedectvom o význame ochrany tatranskej prírody.

Detaily poštovej známky

Známka má rozmery 44,1 × 26,5 mm vrátane perforácie a bola vytlačená vo forme upraveného tlačového listu, obsahujúceho 8 známok. Tlač realizovala spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o. pomocou ofsetovej tlačovej techniky. Hlavným motívom známky je hlaváč pásoplutvý, ryba, ktorá je charakteristická pre Roháčske plesá v Západných Tatrách. Tieto plesá boli rybami osídlené už od 19. storočia, čo dodáva známke historický kontext.

Súčasne s poštovou známkou bola vydaná aj obálka prvého dňa s pečiatkou FDC datovanou 26. 4. 2024. Domovskou obcou na obálke je Tatranská Lomnica, čo dodáva celému vydaniu lokálny charakter. Na obálke prvého dňa dominuje motív endemitickej rastliny ježohlava úzkolistého, ktorá rastie iba v týchto konkrétnych západotatranských plesách. Výtvarný návrh poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je dielom Mgr. art. Petra Nosáľa.

poštová známka europa 2024 - vysoké tatry Hlaváč pásoplutvý v hodnote 2,1€

Fauna a Flóra Tatranských Plies

Ekosystém tatranských plies je domovom mnohých druhov organizmov, ktoré musia byť prispôsobené na život v extrémnych podmienkach. Charakteristické sú veľmi nízke teploty, krátke vegetačné obdobie bez ľadu a obmedzená dostupnosť živín. V nižšie položených plesách je diverzita druhov bohatšia v porovnaní s tými vysokohorskými, kde je prostredie prísnejšie a druhová diverzita nižšia.

Jedným z najzaujímavejších druhov rastlín je ježohlav úzkolistý (Sparganium angustifolium), ktorý predstavuje glaciálny relikt, prežívajúci v monodominantných spoločenstvách v Roháčskych plesách. Okrem cievnatých rastlín sa v tatranských plesách vyskytuje množstvo druhov machorastov, siníc a rias, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vodného ekosystému.

Drobné vodné bezstavovce, ako lastúrniky a kôrovce, predstavujú dôležitú súčasť fauny plies. Po roztopení sa vody využívajú aj obojživelníkmi, ako sú skokan hnedý a mlok horský. Vývojové štádia hmyzu, vrátane pakomárov a potočníkov, sú často viditeľné v okolí plies, zatiaľ čo žiabronôžka arktická (Branchinecta paludosa), vzácny glaciálny relikt, sa vyskytuje už len v obmedzených oblastiach.

Toto vydanie známky poukazuje na krásu a zraniteľnosť tatranských plies, zdôrazňujúc potrebu ich ochrany pred zmenami spôsobenými ľudskou činnosťou. Pre viac informácií o tejto poštovnej známke alebo ďalších iniciatívach môžete kontaktovať hovorcu Slovenskej pošty, Mgr. Martina Guziho, alebo navštíviť web www.posta.sk.

Zdroj: Tlačová správa Pošty: Ing. Katarína Žlkovanová, PhD.; Mgr. Lukáš Lončík, Správa Tatranského národného parku

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *