Kam v Trenčianskom kraji – Marec & Apríl 2023

kam v trencianskom kraji - podujatia v trencianskom regione

🌿 MAREC – podujatia v Trenčianskom kraji

 Premeny hradu

⏰  február – marec 2023

📍 Trenčiansky hrad, budova kasárne (prízemie )

🌐 www.trencianskyhrad.sk

Dve percentá na hrad

⏰ február – marec 2023

📍 hrad Beckov

🌐 www.hrad-beckov.sk

Jiří Skřipský: Svetlo Škótska

⏰ február – marec 2023

📍 kino Mier, Považská Bystrica

🌐 www.pospb.sk

Výstava PLAYMOBIL

⏰ február – september 2023

📍 Trenčiansky hrad, budova kasárne (2.poschodie)

🌐 www.trencianskyhrad.sk

Preventívne aktivity pre seniorov

⏰ marec 2023

📍 TNOS v Trenčíne

🌐 www.tnos.sk

Veľkonočné inšpirácie

⏰ marec 2023

📍 TNOS v Trenčíne

🌐 www.tnos.sk

PRIZMA 2023

⏰ 1. – 29. marec 2023

📍 Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi

🌐 www.rkcpd.sk

Skryté symboly v portrétnej maľbe

⏰ 2. marec 2023

📍 Trenčianske múzeum v Trenčíne

🌐 www.muzeumtn.sk

Abstrakcia Ľubomír Miča

⏰ 2.– 23. marec 2023

📍 KD S. Dudíka Myjava

🌐 www.kultura.myjava.sk

QUEEN SHOW – pocta legende

⏰ 3. marec 2023

📍  Športová hala Partizánske

🌐 www.muap.sk

Majstri pravnianskej doliny

⏰ 4. marec 2023

📍 Kultúrny dom Malinová

🌐 www.rkcpd.sk

Kráľovné a slúžky

⏰ 4. – 5. marec 2023

📍 hrad Beckov

🌐 www.hrad-beckov.sk

Svadobná výstava v Meridiana Bojnice rezort

⏰ 4. – 5. marec 2023

📍 Meridiana Bojnice rezort

🌐 www.meriadianabojnice.sk

Cimbalová dielňa 2023

⏰  6. – 8. marec 2023

📍 ZUŠ K. Pádivého Trenčín

🌐 www.tnos.sk

Vráťme sa dopredu: Bauhaus

⏰  7. marec 2023

📍 RKC v Prievidzi

🌐 www.rkcpd.sk

Ženám

⏰  7. marec 2023 o 17.00 h

📍 KD S. Dudíka Myjava

🌐 www.kultura.myjava.sk

Expedičná kamera

⏰ 8. marec 2023

📍 RKC v Prievidz

🌐 www.rkcpd.sk

Pre hriechy sveta umučený

⏰ 11. marec 2023

📍 Kostol povýšenia Sv. kríža Chvojnica

🌐 www.rkcpd.sk

Komu patril hrad

⏰ 11. – 12. marec 2023

📍 hrad Beckov

🌐 www.hrad-beckov.sk

Návrat k tradičným remeslám: Paličkovanie

⏰ 11. – 12. marec 2023

📍 RKC v Prievidzi

🌐 www.rkcpd.sk

MDŽ

⏰ 12. marec 2023

📍 Kino Mier Považská Bystrica

🌐 www.pxcentrumpb.sk

Kultúra 2022

⏰ 13. marec 2023

📍 RKC v Prievidzi

🌐 www.rkcpd.sk

OTEC

⏰ 13. marec 2023 o 19.00 h

📍 KC Panorex Nová Dubnica

🌐 www.novadubnica.sk

Hviezdoslavov Kubín

⏰ 14. – 16. marec 2023

📍 RKC v Prievidzi

🌐 www.rkcpd.sk

Smejko a Tanculienka: Poď von!

⏰ 15. marec 2023

📍 Kino Mier Považská Bystrica

🌐 www.pxcentrumpb.sk

69. Hviezdoslavov Kubín

⏰ 16. marec 2023

📍 ZŠ Bošáca, obec Zemianske Podhradie

🌐 www.tnos.sk

Kovačická insita

⏰ 16. – 17. apríl 2023

📍 Výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja

🌐 www.tnos.sk

Klimaktérium… a čo ?

⏰ 18. marec 2023 o 18.00 h

📍 KD S. Dudíka Myjava

🌐 www.kultura.myjava.sk

Eniki beniki

⏰ 18. marec 2023

📍 Dom kultúry SNP Zemianske Kostoľany

🌐 www.rkcpd.sk

Návšteva kráľa Žigmunda

⏰ 18. – 19. marec 2023

📍 hrad Beckov

🌐 www.hrad-beckov.sk

miniaTOUR Katarína Koščová a Daniel Špiner

⏰ 19. marec 2023

📍 RKC v Prievidzi

🌐 www.rkcpd.sk

Koncert Dychového orchestra ZUŠ Považská Bystrica

⏰ 19. marec 2023

📍 Kino Mier Považská Bystrica

🌐 www.pxcentrumpb.sk

Tancuj, spievaj, zahraj si

⏰ 19. marec 2022 

📍 KD Dolná Súča

🌐 www.tnos.sk

Výtvarné spektrum 2023

⏰ 21. marec 2023

📍 kino Mier, Považská Bystrica

🌐 www.pospb.sk

Etno-história: Sezónne práce v minulosti

⏰ 21. marec 2023

📍 RKC v Prievidzi

🌐 www.rkcpd.sk

Rozprávkové javisko

⏰ 23. marec 2023

📍 RKC v Prievidzi

🌐 www.rkcpd.sk

Tvorivá dramatika

⏰ 24. marec 2023

📍 RKC v Prievidzi

🌐 www.rkcpd.sk

Večer športovcov

⏰ 24. marec 2023

📍 Mestské panoramatické 3D kino Partizánske

🌐 www.muap.sk

Deň hvezdární a planetárií 2023

⏰ 25. marec 2023

📍 Hvezdáreň v Partizánskom

🌐 www.hvezdaren.sk

PAPRADŇANSKÉ KUBEČKO – regionálna súťaž
hudobného folklóru dospelých. MORENA, MORENA –
regionálna súťaž detských folklórnych súborov

⏰ 25. marec 2023

📍 Kultúrny dom, Papradno

🌐 www.pospb.sk

Deň detského folklóru

⏰ 26. marec 2023

📍 Kultúrny dom Nedožery-Brezany

🌐 www.rkcpd.sk

Víkend s J. R. R. Tolkienom

⏰ 25. – 26. marec 2023

📍 hrad Beckov

🌐 www.hrad-beckov.sk

Clemént Michal: ÚČET

⏰ 27. marec 2023

📍 Kino Mier Považská Bystrica

🌐 www.pxcentrumpb.sk

Učíme sa umeniu: Zátišie s drapériou

⏰ 27. marec 2023

📍 RKC v Prievidzi

🌐 www.rkcpd.sk

Tvorím, tvoríš, tvoríme

⏰ 27. marec 2023

📍 Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom

🌐 www.tnos.sk

Čo vieš o hviezdach?

⏰ 27. marec 2023

📍 Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín

🌐 www.tnos.sk

Deň učiteľov

⏰ 28. marec 2023 o 17.00 h

📍 KD S. Dudíka Myjava

🌐 www.kultura.myjava.sk

Poď von

⏰ 29. marec 2023 o 17.00 h

📍 KD S. Dudíka Myjava

🌐 www.kultura.myjava.sk

Noc s Andersenom

⏰ 30. marec 2023

📍 Hvezdáreň v Partizánskom

🌐 www.hvezdaren.sk

LORDI

⏰ 30. marec 2023

📍 Kultúrne centrum Bojnice

🌐 www.kcbojnice.sk

69. Hviezdoslavov Kubín

⏰ 30. marec 2023

📍 ZŠ Melčice-Lieskové

🌐 www.tnos.sk

Sociálna prevencia

⏰ 30. marec 2023

📍 TNOS v Trenčíne

🌐 www.tnos.sk

Oslobodenie mesta Partizánske, 78. výročie

⏰ 30. marec 2023

📍 Nám. SNP, Partizánske

🌐 www.muap.sk

Javisková reč

⏰ 30. marec 2023

📍 RKC v Prievidzi

🌐 www.rkcpd.sk

Ochotnícke javisko

⏰ 31. marec – 1. apríl 2023

📍 RKC v Prievidzi

🌐 www.rkcpd.sk

Veľkonočné inšpirácie

⏰ 30. marec – 5. apríl 2023

📍 KD S. Dudíka Myjava

🌐 www.kultura.myjava.sk

🌿 APRÍL – podujatia v Trenčianskom kraji

69. Hviezdoslavov Kubín

⏰ 3. apríl 2023

📍 Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne

🌐 www.tnos.sk

Svet hmyzu

⏰ 3. apríl – 10. máj 2023

📍 Galéria Regionart pri RKC v Prievidz

🌐 www.rkcpd.sk

Vráťme sa dopredu: Ruský konštruktivizmus

⏰ 4. apríl 2023

📍 RKC v Prievidzi

🌐 www.rkcpd.sk

Hviezdoslavov Kubín

⏰ 5. apríl 2023

📍 RKC v Prievidzi

🌐 www.rkcpd.sk

Divadlo poézie s Denisou Penciakovou

⏰ 6. apríl 2023

📍 RKC v Prievidzi

🌐 www.rkcpd.sk

Oslavy oslobodenia Trenčianskych Teplíc

⏰ 7. apríl 2023

📍 Kúpeľný park, Trenčianske Teplice

🌐 www.teplice.sk

Hľadanie veľkonočných vajíčok

⏰ 9. apríl 2023

📍 Kúpeľný park, Trenčianske Teplice 

🌐 www.teplice.sk

Veľkonočný koncert

⏰ 9. apríl 2023

📍 Kostol sv. Štefana Uhorského kráľa, Trenčianske Teplice

🌐 www.teplice.sk

Whiskyho cestovateľské kino: Peru

⏰ 12. apríl 2023

📍 RKC v Prievidzi

🌐 www.rkcpd.sk

Expedičná kamera 2023

⏰ 13. apríl 2023 o 17.00 h

📍 KC Panorex Nová Dubnica

🌐 www.novadubnica.sk

ČAJOČKY

⏰ 14. apríl 2023

📍 Kultúrne centrum Bojnice

🌐 www.kcbojnice.sk

Deň tanca

⏰ 15. apríl 2023

📍 RKC v Prievidzi

🌐 www.rkcpd.sk

ŠČAMBA

⏰ 15. apríl 2023 o 18.00 h

📍 KC Panorex Nová Dubnica

🌐 www.novadubnica.sk

Vidiečanova Habovka

⏰ 16. apríl 2023

📍 Kultúrny dom Opatovce nad Nitrou

🌐 www.rkcpd.sk

Nositelia tradícií

⏰ 16. apríl 2023

📍 Kultúrny dom Opatovce nad Nitrou

🌐 www.rkcpd.sk

Sima Magušinová s kapelou

⏰ 20. apríl 2023 o 18.00 h

📍 KC Panorex Nová Dubnica

🌐 www.novadubnica.sk

69. Hviezdoslavov Kubín – Podjavorinskej Bzince

⏰ 20. apríl 2023

📍 Bzince pod Javorinou

🌐 www.tnos.sk

Thalia

⏰ 20. – 22. apríl 2023

📍 RKC v Prievidzi, KaSS Prievidza

🌐 www.rkcpd.sk

Jaroslav Svetlík – autorská výstava

⏰ 20. apríl – 23. máj 2023

📍 Výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja

🌐 www.tnos.sk

Katka Hudecová 95

⏰ 21. apríl 2023

📍 Hotel Panoráma Trenčianske Teplice

🌐 www.tnos.sk

Pro autis

⏰ 21. apríl 2023

📍 Piano club Trenčín

🌐 www.tnos.sk

Detský folklórny festival

⏰ 22. apríl 2023

📍 Kultúrny dom Partizánske

🌐 www.rkcpd.sk

Eniki beniki

⏰ 23. apríl 2023

📍 Kultúrny dom Partizánske

🌐 www.rkcpd.sk

Umenie živých slov

⏰ 24. apríl 2023

📍 Galéria M. A. Bazovského Trenčín

🌐 www.tnos.sk

Učíme sa umeniu: Tvoríme, vymýšľame

⏰ 24. apríl 2023

📍 RKC v Prievidzi

🌐 www.rkcpd.sk

Konferencia trenčianskych učiteľov

⏰ 25. apríl 2023

📍 Kongresová sála TSK

🌐 www.tnos.sk

Marko Vrzgula – Hladiny Ukrajiny

⏰ 27. apríl 2023 – 8. Júl 2023

📍 Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne

🌐 www.gmab.sk

Strašidelný zámok – 1888

⏰ 28. apríl – 1. máj 2023 a 5. – 8. máj 2023

📍 Zámok Bojnice

🌐 www.bojnicecastle.sk

DEŇ TANCA TRENČIANSKEHO KRAJA 2023

⏰ 29. apríl 2023

📍 Dom kultúry Dubnica nad Váhom

🌐 www.tnos.sk

Otvorenie Letnej turistickej sezóny v Bojniciach

⏰ 29. apríl 2023

📍 Hurbanovo námestie Bojnice

🌐 www.kcbojnice.sk

Stavanie mája

⏰ 30. apríl 2023

📍 Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice

🌐 www.teplice.sk

Stavanie mája

⏰ 30. apríl 2023

📍 Kultúrne centrum Bojnice 

🌐 www.kcbojnice.sk

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.