Arborétum Kysihýbel

Popis lokality Arborétum Kysihýbel

Lesnícke arborétum v Kysihýbli pri Banskej Štiavnici bolo založené na výskum introdukcie a pestovania cudzokrajných lesných drevín. Založili ho v r. 1900-1913, bezprostredne po vzniku Ústrednej lesníckej výskumnej stanice (1898).

S prihliadnutím na taxonomickú príslušnosť a ekologické nároky drevín je arborétum rozdelené do 4. oddelení, v rámci ktorých sú jednotlivé dreviny vysadené na 350 štvorcoch s rozmermi 15 x 15 metrov. Lesnícke arborétum má výmeru 7,78 hektára, jeho nadmorská výška je 530 – 563 m. Priemerná ročná teplota je 6,7°C a ročný úhrn zrážok 895 mm. Nachádza sa v katastrálnom území mesta Banská Štiavnica.

Pôvodne do r. 1913 sa v arboréte vysadilo 282 taxónov drevín mierneho pásma severnej pologule. Po opakovaných výsadbách a doplňovaní ďalších druhov sa teraz v arboréte nachádza 260 druhov drevín. Súčasťou arboréta je Medzinárodná fenologická záhrada, v ktorej je ďalších 30 druhov drevín.

V súčasnosti sa tento aklimatizačný objekt využíva na výskum introdukcie, ako aj genetické a šľachtiteľské práce. Ďalej slúži lesníckej praxi ako cenná génová banka pre zavádzanie najperspektívnejších cudzokrajných drevín.  Arborétum plní dôležitú výchovno-osvetovú funkciu pre širokú verejnosť, študentov škôl lesníckeho a prírodovedného zamerania a pracovníkov lesnej prevádzky.

Vstup do lokality Arborétum Kysihýbel

Pondelok – Utorok (počas letných prázdnin):
Vstup do arboréta je možný len so sprievodcom po dohode s poverenými pracovníkmi Národného lesníckeho centra. Záujem o návštevu treba ohlásiť minimálne 3 dni vopred.

Streda – Nedeľa (počas letných prázdnin):
8:00 – 15:00 (v tomto čase bude v arboréte vždy prítomný pracovník NLC)

Vstupné Arborétum Kysihýbel

  • dospelí:  2,00 €
  • deti, študenti, dôchodcovia:  1,00 €

Kontakt Arborétum Kysihýbel

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Odbor pestovania a produkcie lesa
Adresa: T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Telefón: +421 (0) 45/5320316, +421 (0), 45/5314125
Mobil: +421905602874, +421911938235
Web: www.nlcsk.sk
Facebook: Arborétum Kysihýbel​

Fotogaléria lokality Arborétum Kysihýbel

Autor fotografii: Facebook Arborétum Kysihýbel​

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *